Oplechování provádíme z materiálů PZ, KJG, TiZn a Cu.